SZKOLENIE POZYTYWNE

Dlaczego szkolenie pozytywne?

1. Szkolenie pozytywne w odróżnieniu od tzw. tradycyjnego (opartego na technikach awersyjnych – zadawaniu psu dyskomfortu, a nawet bólu) bazuje na wzmacnianiu pozytywnych zachowań przy pomocy nagród, a wygaszaniu zachowań niepożądanych poprzez brak nagród.

2. Szkolenie pozytywne pogłębia więź miedzy psem a przewodnikiem, buduje zaufanie i chęć współpracy.

3. Szkolenie pozytywne sprawia, że pies uczy się chętniej, a nabyte umiejętności szybko i skutecznie się utrwalają.

4. Szkolenie pozytywne uczy człowieka szukania właściwych dróg dojścia do psa, obserwacji jego zachowań, odczytywania sygnałów przez niego prezentowanych iwłaściwej na nie reakcji.

5. W szkoleniu pozytywnym ważnym narzędziem przy nauce nowych zachowań jest kliker, którego cechuje:

• precyzyjność – szybko i dokładnie zaznacza moment,

  gdy pies prezentuje pożądane zachowanie,

• powtarzalność – zawsze brzmi tak samo,

• wyjątkowość – dźwięk klikera nie jest kojarzony przez psa

  z niczym znanym wcześniej,

• jednoznaczność – kliknięcie zawsze oznacza nagrodę.

Zacznij budować relację ze swoim psem już dziś!


ZAPISZ SIĘ NA KURS